SMCs skrifter sprids i världen

2020-02-05
SMC gör studier och rapporter i frågor och områden som är viktiga för oss. Studier som är intressanta för alla som arbetar och kör MC i andra delar av världen översätter vi till engelska. Nu har rapporten " Definition av ett säkert räcke för motorcyklister" översatts till grekiska. Den skrev vi tillsammans med räckestillverkarna och VTI. Orsaken är att man vill ha säkrare räcken i Grekland och startat en namninsamling, SMC:s rapport kommer att vara en viktigt faktaunderlag i deras arbete. SMC är mycket glada och stolta över att våra kunskaper och erfarenheter sprids långt utanför landets gränser.

Rapporten skrevs av Maria Nordqvist, SMC, Jan Wenäll VTI och Göran Fredriksson SVBRF (Svenska väg-och broräckesföreningen). Den publicerades i maj 2015 på svenska och engelska. Maria har presenterat den både i Sverige och på Ifz-konferensen i Köln. Det är en litteraturstudie där författarna lusläste forskning, tester och studier om räcken och motorcyklister från hela världen. Studien finansierades delvis av Skyltfonden. 

Rapporten beskriver problem kring räcken och motorcyklister, hur utformningen påvekar skador samt hur viktigt avståndet är mellan väg och räcke. Rapporten avslutas med en klassificeringstabell där räcken klassas utifrån kollisionsvänliga egenskaper då en motorcyklist, sittande eller liggande, kolliderar med ett räcke. Klassningen görs från -1 till +5 där 0-nivån får representerasav det ”vanligaste räcket i världen”, W-profilräcket. För varje steg uppåt har positiva räckesegenskaper som minskarskaderisken adderats.. I varje klass har exempel på typ-räcken i klassen angetts. Allt detta finns i rapporten.

Svensk version

Engelsk version

Grekisk version


SMC vågar sig inte på att skriva ner det grekiska namnet på studien...