SMC välkomnar skärpta krav vid trafikbrott

2020-03-18
SMC har idag svarat regeringen på en remiss om skärpt lagstiftning i samband med trafikbrottslighet. Det är bra att samhället sänder en tydlig signal att dessa brott inte tolereras. Detta är en fråga som SMC lyft under många år eftersom en tredjedel av dem som dödats på tvåhjulig MC har gjort sig skyldiga till grova trafikbrott. En skärpt lagstiftning ger verktyg till polis och domstolar att agera konsekvent mot rattfylleri, olovlig körning och upprepad svår trafikbrottslighet. Samtidigt poängterar SMC i remissvaret att det krävs fler åtgärder som till exempel fler trafikkontroller för att öka risken att faktiskt kunna bli dömd för dessa brott samt missbruksbehandling för att avsluta ett beroende. Nu hoppas SMC att de skärpta kraven införs enligt tidplan 1 januari 2021.

Som alla vet ökar andelen körkortslösa som dödas på tvåhjulig MC. I denna grupp körde tre av fyra på en olaglig MC vid dödsolyckan och tre av fyra var påverkade av alkohol och/eller droger. Även bland bilister finns en hög andel som dödas i olyckor där föraren saknar körkort och är påverkad. Bland bilister är risken även hög att de dödar andra trafikanter vilket uppmärksammats mycket under senare år. Många av dessa förare har kört berusad och dömts vid flera tillfällen. 

Därför är det positivt att regeringen nu tagit initiativ till skärpta straff för allvarliga trafikbrott. Grov olovlig körning kan ge fängelse i upp till ett år. Fängelsestraffet för rattfylleri höjs från sex månader till ett år. Fängelsestraff för grovt rattfylleri höjs från två till tre år. Ett nytt brott införs - upprepad svår brottslighet - vilket kan ge fängelse mellan sex månader och fem år. SMC poängterade i svaret att det behövs fler poliser som gör kontroller och behandling till de som måste avsluta ett beroende. SMC efterlyste också en utredning som gör att det går att förbjuda eftersupning. 

Här kan du läsa regeringens förslag. 
Här kan du läsa SMCs remissvar. 

SMCs rapport: Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel