SMC uppmanar kommuner att tänka MC

2012-03-26
<p><img src="/ImageVaultFiles/id_905/cf_5/st_edited/xVRahcPA7oKL4GZm2Dus.jpg" alt="" />Idag har SMC skickat ett e-postmeddelande till 290 svenska kommuner och uppmanat dem att tänka på motorcyklisternas särskilda behov i vägmiljön. Ett antal MC-förare har redan kontaktat SMC då man kört omkull på grus, dammbidningsmedel och spill.</p> <p>Alla kommuner har också fått skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister".</p>

Trafikverket tog tillsammans med SMC fram foldern "Säkrare vägar och gator för motorcyklister 2011. Tyvärr har den inte spridits till Sveriges kommuner varför SMC idag gjort utskicket.

Polisrapporterade olyckor i STRADA visar att tio procent av MC-olyckorna beror på bristande friktion. Det vanligaste problemet är lösgrus.

Med utskicket vill SMC peka på problemet, öka kunskapen hos kommunerna och bidra till att man tänker på motorcyklisternas särskilda behov då det gäller vägar och gators utformning, drift och underhåll.

Läs foldern här.