SMC talar på Transportforum

2013-11-22
Vid Transportforum nästa år får motorcyklar en hel session med fyra föreläsningar med olika tema. SMC håller i två av dessa och kommer att presentera nya uppgifter om dels körkortslösa MC-förare, dels presentera slutrapporten av hastighetsenkäten. Du är hjärtligt välkommen att lyssna och diskutera resultatet torsdag 9 januari i Linköping.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,  arrangerar varje år Transportforum. Det är en mötesplats för alla som arbetar i transportsektorn. Under Transportforum presenteras ny forskning, statistik och fakta kring alla slags transporter.

Att motorcyklar får en hel session under Transportforum är mycket positivt. Att SMC står för två av fyra föreläsningar under sessionen är hedrande. Dessutom är SMC inblandade i de övriga studierna som kommer att presenteras. SMC är i allra högsta grad involverade i den forskning som bedrivs på MC-området i Sverige!

Jesper Christensen, SMC,  kommer att visa ny statistik angående personer som dödats på motorcykel och jämföra körkortsinnehavare med övriga. Jesper kommer också att visa statistik över svårt skadade på MC utifrån körkortsinnehav. Föreläsningen avslutas med förslag på åtgärder.

Maria Nordqvist, SMC, kommer att presentera slutrapport av hastighetsenkäten som genomfördes via www.svmc.se under 2013. Medförfattare och föreläsare är Nils-Petter Gregersen, VTI. Undersökningen är den första i frågan om MC och hastighet som SMC känner till i världen.

Robert Thomson, VTI kommer att presentera delresultat av studie om hur sidoområden kan utformas istället för att använda sidoräcken. Studien är finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond och SMC är självklart partner i studien.

Den fjärde presentationen hålls av Åsa Forsman, VTI som gjort en studie angående var MC-olyckor sker. Även denna är finansierad av LF:s Forskningsfond. SMC ingår i referensgruppen för denna studie.

MC-sessionen hålls torsdag 9 januari 14.00-15.30. Plats ej fastställd.  Allt material kommer att presenteras på SMC:s hemsida.
Program och anmälan.