SMC stärker sin internationella ställning

2018-12-12
SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen har åter utnämnts till Director of Public Affairs i motorcykelorganisationen FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme. FIM är en global organisation vilket betyder att Jesper från svenska SMC nu ansvarar för FIM:s arbete med trafiksäkerhet, PR, rörlighet och transporter på landsväg för alla motorcyklister i hela världen. I FEMA, Federation of European Motorcyclists Association, sitter Maria Nordqvist, SMC, i styrelsen. SMC har därmed en stark ställning internationellt.

SMC har ett avtal med svenska tävlingsorganisationen Svemo och representerar därmed Sverige i FIM:s kommission Public Affairs. Jesper Christensen blir åter ansvarig för många viktiga frågor, t ex hur vi ska få fler att köra motorcykel samt ökad säkerhet bland motorcyklister. Den kommission där Jesper blir director arbetar också med alla typer av trafiksäkerhet som är relaterad till MC på väg. Man vill främja rörlighet, utveckla trafiksäkerhetsregler, kvaliteten och säkerheten för motorcyklister.

Kommissionen samlar erfarenhet och expertis bland sina medlemmar från hela världen och är en plattform för utbyte av goda exempel och kunskap på området. Man bedriver också aktivt politiskt lobbyarbete för motorcyklisternas bästa. Jesper har under de tio år han ingått som ledamot i FIM:s kommission bland annat medverkat i att ta fram en ny policy för FIM, förbättrat samarbetet mellan landsvägs- och sportorganisationer i flera länder, medverkat till bättre samarbete med andra internationella MC-organisationer och deltagit som expert i FN, WHO och andra sammanhang.

- Jag är mycket stolt över utnämningen. Att utnämnas till director inom FIM är något av de finaste en motorcyklist kan få uppleva. Jag kommer självklart att fortsätta mitt arbete som generalsekreterare inom SMC. Det internationella arbetet kräver prioriteringar av mitt arbete, men SMC har många goda medarbetare så det är inget jag oroar mig över. Dessutom kommer SMC:s kunskapsnivå att höjas ytterligare, vilket kommer alla våra medlemmar tillgodo, säger Christensen.

SMC är en av ägarna av FEMA tillsammans med 22 andra organisationer från Europa. Medlemmarna träffas tre gånger per år. Maria Nordqvist, SMC, har suttit i styrelsen för FEMA under lång tid. SMC är den största medlemsorganisationen i FEMA.

- Genom FEMA får SMC oerhört viktig information om vad som händer i Bryssel, vilka frågor som är aktuella och hur vi kan arbeta med vår personal på FEMAs kontor för att påverka svenska EU-parlamentariker. Nästa år är det val till EU, något vi självklart kommer att uppmärksamma. Andra frågor på tapeten är översyn av motorfordonsförsäkringsdirektivet och infrastrukturdirektivet, säger Maria Nordqvist.

SMC är en stark organisation som företräder våra medlemmar nationellt och internationellt. SMC har dessutom två personer på viktiga befattningar i Europa vilket stärker vårt arbete ytterligare.

Läs mer om FIM. 

Läs mer om FEMA. 


Jesper Christensen

 


Maria Nordqvist