SMC ställer ut under Elmia På Väg

2019-03-11
Att få väghållare, myndigheter och beslutsfattare att inkludera motorcyklar och mopeder i Nollvisionen är en av SMC:s viktigaste uppgifter. Det gör vi genom remissvar, delaktighet i forskning och studier, påtala brister och peka på goda exempel och medverkan därför i olika sammanhang. SMC kommer att ha en monter på branschmässan På Väg 13-14 mars i Elmia, Jönköping. SMC kommer att hålla två halvtimmesseminarium. SMC publicerar en ny utgåva av Säkrare vägar och gator för motorcyklister på mässan. Det är gratis entré, alla intresserade är välkomna till Elmia!

Mässan På Väg arrangeras av Elmia och branschföreningarna SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen samt SVMF, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen. SMC har ett samarbete med samtliga arrangörer och är därför inbjudna att delta i mässan. 

Öppettider
Mässan är öppen onsdag den 13 mars 09.00-17.00 och torsdag den 14 mars 09.00-16.00.  Det är gratis entré men du måste registrera dig här. 

Nyugåva av Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister
För SMC är det oerhört viktigt att delta i dessa sammanhang. Det saknas krav, regler och råd för hur vägar och gator kan planeras och utformas utifrån motorcyklisternas och mopedisternas säkerhet. MC-olyckor på grund av grus på belagd väg och andra brister ökar och ofta verkar entreprenörer och väghållare vara omedvetna om den ökade olycksrisken som detta innebär. 


Inför mässan har SMC uppdaterat foldern "Säkrare vägar och gator för motorcyklister  och mopedister - en självklar del av Nollvisionen. Foldern beskriver särskilda behov som bör beaktas vid planering, utformning och design, byggande samt drift och underhåll av väg.

Foldern kommer att skickas till alla kommuner, Trafikverket, Transportstyrelsen, entreprenörer, regering, riksdag och andra som arbetar med vägfrågor. 

Vill du lyssna på SMC:s seminiarum med Maria Nordqvist? Då är du välkommen onsdag 13 mars 10.30-11.00 eller torsdag 14 mars 14.00-14.25. Länk till alla seminarium


Det är viktigt att sprida information om hur väghållare och entreprenörer kan öka säkerheten för alla som kör MC och moped. Därför har vi tagit fram skriften Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister - en självklar del av Nollvisionen.