SMC ställer ut under Elmia På Väg

2019-02-21
Att få väghållare, myndigheter och beslutsfattare att inkludera motorcyklar och mopeder i Nollvisionen är en av SMC:s viktigaste uppgifter. Det gör vi genom remissvar, delaktighet i forskning och studier, påtala brister och peka på goda exempel och medverkan därför i olika sammanhang. SMC kommer att ha en monter på branschmässan På Väg 13-14 mars i Elmia, Jönköping. SMC kommer att hålla två halvtimmesseminarium under rubriken Hur kan vi öka säkerheten och minska olycks- och skaderisken för motorcyklister och mopedister på gator och vägar? Det är gratis entré, alla intresserade är välkomna till Elmia!

Mässan På Väg arrangeras av Elmia och branschföreningarna SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen samt SVMF, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen. SMC har ett samarbete med samtliga arrangörer och är därför inbjudna att delta i mässan. 

Mässan är öppen onsdag den 13 mars 09.00-17.00 och torsdag den 14 mars 09.00-16.00.  Det är gratis entré men du måste registrera dig här. 

- För SMC är det oerhört viktigt att delta i dessa sammanhang. Det saknas krav, regler och råd för hur vägar och gator kan planeras och utformas utifrån motorcyklisternas och mopedisternas säkerhet. MC-olyckor på grund av grus på belagd väg och andra brister ökar och ofta verkar entreprenörer och väghållare vara omedvetna om den ökade olycksrisken som detta innebär, säger Maria Nordqvist, SMC som kommer att stå i montern och hålla i seminiariet. Björn Deichman från SMC Jönköping kommer också att medverka i SMC:s monter. 

Inför mässan kommer SMC att uppdatera foldern "Säkrare vägar och gator för motorcyklister - en självklar del av Nollvisionen. Foldern beskriver motorcyklisternas särskilda behov som bör beaktas vid planering, utformning och design, byggande samt drift och underhåll av väg. Foldern har skickats till alla kommuner, Trafikverket, Transportstyrelsen, entreprenörer, regering, riksdag och andra som arbetar med vägfrågor. 

Vill du lyssna på SMC:s seminiarum med Maria Nordqvist? Då är du välkommen onsdag 13 mars 10.30-11.00 eller torsdag 14 mars 14.00-14.25. Länk till alla seminarium


Denna skrift sprider SMC till alla som arbetar med vägar, alla som beslutar om vägar och alla som arbetar med trafiksäkerhet. Kunskapen måste öka om motorcyklisternas behov av åtgärder för att minska olycks- och skaderisken. Skriften uppdateras inför mässan på Väg.