SMC inbjudna till ministern

2018-07-04
Tyvärr har det skett ovanligt många dödsolyckor på motorcykel under det första halvåret 2018. Den negativa trenden har uppmärksammats av infrastrukturminister Tomas Eneroth som bjudit in SMC till ett möte för att diskutera hur säkerheten bland motorcyklister kan öka.

136 personer omkom i trafiken under årets första sex månader, det är en ökning med 17 procent jämfört med genomsnittet för perioden under de föregående fyra åren. Tyvärr har 27 personer dödats på motorcykel vilket är betydligt fler än tidigare år. 

- Nollvisionen har ju varit vägledande för regeringens arbete, så det här är en mycket oroande utveckling. Uppenbarligen måste vi göra mer för att öka trafiksäkerheten, säger Tomas Eneroth (s). 

SMC, MHF och NTF har bjudits in till ett möte med infrastrukturministern i augusti. Även Trafikverket och Transportstyrelsen är inbjudna.  Syftet är att diskutera hur vi kan öka trafiksäkerheten ytterligare bland motorcyklister.  

Sedan Nationell plan presenterades har SMC frågat departementet vilka satsningar som ska göras för motorcyklisterna under de kommande tio åren. I Trafikverkets underlag fanns inga satsningar med hänvisning till att det ger låg effekt.  Vi väntar på svar. 

Läs regeringens pressmeddelande. 

Statistik första halvåret 2018 från Transportstyrelsen. 

Tidigare artikel om Nationell Plan - SMC träffade ministern och lämnade förslag. 


Jesper Christensen och Maria Nordqvist träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) 31 januari  för att lämna synpunkter på Nationell plan. Ministern har tidigare kört MC och varit medlem i SMC.