SMC i talarstolen på global trafiksäkerhetskonferens

2016-10-04
SMC:s Maria Nordqvist höll ett föredrag om säkra räcken för motorcyklister. Bland åhörarna satt experter från forskningsinstitut, organisationer och myndigheter i hela världen. SMC:s presentation rönte stort intresse bland övriga länders trafiksäkerhetsexperter. Till presentationen visades även en film som skildrar den otäcka sanningen om utvecklingen med dödsräcken i Sverige. Den filmen fick åhörarna att reagera starkt!

Vartannat år arrangeras en konferens om MC-säkerhet i samband med mässan Intermot i Köln. IfZ, det tyska institutet för MC-säkerhet, som arrangerar konferensen tillsammans med ledande aktörer inom området hade ett gediget program med spännande nyheter från tillverkare, forskningsinstitut, organisationer och myndigheter i hela världen. I år handlade det bland annat om intelligenta transportsystem, kurvteknik och MC-simulatorer.

Bland talarna fanns Maria Nordqvist från SMC. Maria berättade om SMC och den viktiga frågan om motorcyklisters behov av säkrare vägräcken. Räcken är det vanligaste krockvåldet bland singelolyckor med dödlig utgång i Sverige. Här kan du se Marias presentation, som rönte stort intresse. Presentationen på svenska.

Till presentationen visades även en film som skildrar den otäcka sanningen om utvecklingen med dödsräcken i Sverige.

Presentationen beskrev främst litteraturstudien "Definition av ett säkert räcke för motorcyklister" som hon, Göran Fredriksson SVBRF och Jan Wenäll skrev 2015. I arbetet med litterurstudien gjordes hölls en workshop hölls under 2015 där forskare från Tyskland och USA bjöds in för att berätta om hur räcken kan bli säkrare för dem som kör MC. Alla tänkbara intressenter i Sverige bjöds in till workshopen. Rapporten översattes till engelska och den har väckt stort intresse hos andra länders vägmyndigheter och organisationer som arbetar med vägsäkerhet. Rapporten innehåller en klassifikationstabell som beskriver vilka räcken som utgör lägst skaderisk för MC-förare. SMC fick bidrag till studien av Skyltfonden och ett uppdrag var att studera forskning och statistik från hela världen, därför finns en mycket omfattande källhänvisning i slutet av dokumentet. 

 

MC-mässan INTERMOT hålls 5-9 oktober, 4 oktober är mässan öppen för press.