SMC byter affärssystem

2020-03-26
SMC har under lång tid arbetat med att genomföra ett utbyte av IT struktur med bland annat ett nytt medlemsregister och ekonomisystem. Det skulle ha varit i drift i slutet mars 2020. På grund av rådande omständigheter i samhället har projektet blivit försenat. SMC arbetar vidare i högsta möjliga takt för att få detta klart. Förseningen kan medföra att vissa utlovade funktioner inför årets kursverksamhet saknas till en början.

SMC beräknar nu att vara klara i början av juni. Går det snabbare är det en bonus! I samband med byte av medlemsregister och ekonomisystem kommer kansliet att hållas stängt under två arbetsdagar. Vi kommer med information om detta när det är aktuellt.


Så här ser varken kontoret eller medlemssystemet ut idag men vi ser fram emot bytet! Och Sture Stelben tröttnar vi aldrig på.