SMC bidrar till internationell forskning

2020-09-09
Idag är det SMCs dag på den MC-konferensen som arrangeras vartannat år av Institut für Zweiradsicherheit, IfZ. Maria Nordqvist presenterar en studie om den höga andelen dödade och svårt skadade på MC i Sverige. Studien är författad av henne, Jesper Christensen, SMC och Dimitris Margaritis, Grekland. SMC har också gett ekonomiskt stöd till en enkätstudie bland MC-förare som kraschat samt översatt enkät så att svenska MC-förare kunde dela sina erfarenheter. Den beskriver bland annat vilken effekt ABS-bromsar och hastigheten haft på allvarlighetsgraden på skador. Ta chansen att lyssna på spännande föreläsningar!

SMC ansvarar för en av 26 föreläsningar och vi är självklart stolta över att få medverka med vår studie som beskriver  den höga andelen körkortslösa bland de som dödas och skadas svårt på tvåhjulig MC i Sverige. SMC är den enda ideella MC-organisationen som fått erbjudande att delta. Ladda ner studien som Maria Nordqvist, Jesper Christensen och Dimitris Margaritis gjort. 

I MC-Folket 6/2020 fanns en artikel om studien "The Dynamics of Motorcycle Crashes Focus on Advanced (Antilock) Braking Systems and Post-crash Motion".  Det är en enkätstudie där SMC medverkat med både ekonomiskt bidrag och genom att översätta enkäten och sprida den bland medlemmar. 1578 personer från 30 länder besvarade enkäten vars viktigaste slutsatser är följande:

  • en tredjedel av förarna hade ABS-bromsar vid olyckstillfället
  • en tredjedel av förarna använde inte bromsarna vid olyckstillfället
  • bara hälften av de som hade ABS-bromsar använde dem innan olyckan jämfört med två tredjedelar av de som inte hade ABS-bromsar
  •  två tredjedelar av förarna som hamnade på sjukhus i samband med olyckan körde långsammare än 70 km/h
  • hastigheten verkar inte ha en avgörande betydelse för allvarlighetsgraden
  • vart MC-föraren hamnar och vad han/hon krockar med verkar ha större betydelse för omfattningen av och allvarlighetsgraden i olyckorna samt behovet av sjukhusvård.

IfZ publicerar föreläsningar varannan dag på sin hemsida. Vem som helst kan ladda ner och lyssna på föreläsningarna. 

Låter det intressant så kan du delta genom att lyssna på föreläsningar om MC-säkerhet och teknik mellan 1-29 september och ett avslutande event med företrädare från MC-branschen i ett avslutande event 6 oktober.

SMCs presentation hittar du under session 4. Presentationen är 13,38 minuter lång. För att lyssna: Klicka på aktivera redigering. Starta  bildspel, då kommer talet. 


IfZ konferensen hålls vartannat år och är den enda globala återkommande konferensen om MC-säkerhet. Det är en stor ära för SMC att delta genom dels en egen studie, dels en där SMC bidragit på olika sätt så att den kunde genomföras.