Annonser

 

Registrering av nya motorcyklar ökade i augusti

2012-09-04
Under augusti 2012 nyregistrerades 1158 motorcyklar. Det är en ökning med 9,9 procent jämfört med augusti 2011. Andelen nyregistrerade personbilar var 22984, en minskning med 12,7 procent jämfört med samma månad förra året. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Augusti månad förra året registrerades 1059 nya motorcyklar. I år registrerades 99 fler nya motorcyklar samma månad. Det är ingen enorm ökning, men all positiv statistik glädjer oss.

 

Statistik över alla fordonslags nyregistreringar augusti månad:

Fordonslag
Nyregistreringar augusti 2011
Nyregistreringar
augusti 2012
Förändring i procent
Personbilar
26 342 22 984 ‑12,7
    bensin
8 674 7 371 ‑15,0
    diesel
15 410 14 458 ‑6,2
    etanol/etanolhybrid
1 387 361 ‑74,0
    gas
607 401 ‑33,9
    el
3 14  
    övriga
261 379 45,2
    Andel miljöbilar
41,6 42,7  
Husbilar (delmängd av     personbilar)
374 416 11,2
Lastbilar
4 585 3 789 ‑17,4
Bussar
217 380 75,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
3 137 3 166 0,9
Husvagnar
313 318 1,6
Traktorer
388 347 ‑10,6
MC
1 059 1 158 9,3
Mopeder klass 1
1 067 995 ‑6,7
Snöskotrar
12 27 125,0
Terränghjulingar
501 554 10,6
Antal miljöbilar (MB2007)
10 961 9 804 ‑10,6

 

Mer om augusti månads statistik över nyregistrerade fordon.