Regeringens elfordonspremie klar

2017-12-18
Nu är reglerna för regeringens elfordonspremier klara och beslutade i riksdagen! 350 miljoner kronor årligen för att dela ut bland dem som köper elcykel, elmoped 2018-2020 . Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa. Bidraget är max 10 000 kronor per person. SMC tackar för ändringen som gjorde att även elmotorcyklar omfattas av premien!

Som ni kanske minns var motorcyklar exkluderade från regeringens förslag men SMC uppvaktade departementet vilket gav resultat. SMC:s yttrande hittar du här. Förslaget ändrades till att omfatta inte bara elcyklar och elmopeder utan även elmotorcyklar. 

Miljöministern Karolina Skog säger i pressmeddelandet:  "Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter från bil till elcykel. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa."

Hur går det till att söka bidraget?
Förordningen om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar träder i kraft den 1 februari 2018. Naturvårdsverket kommer att ansvara för prövningar av ansökningar och av utbetalning av premien.

Detta gäller:

  • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
  • Premien kan användas en gång per person.
  • Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och handelcykel. Även elfordon som lastelcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien.
  • Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
  • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med.
  • Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning).
  • Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg.
  • Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.
  • Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 2018. För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårdsverket inom 6 månader efter köpet.
  • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot från och med den 1 februari 2018.

Länk till regeringens pressmeddelande

Klicka på bilden så kommer du till Naturvårdsverkets dokument med information om vilka som kan söka bidrag till elmotorcykel, elmoped och elcykel samt hur det går till. 

 


Nu kan du få bidrag med max 10 000 kronor om du köper en elmotorcykel från Zero.