Protokollet från det senaste styrelsemötet finns nu att läsa

2020-11-10
Läs det senaste protokollet från SMC:s styrelsemöte. Mötet hölls digitalt via Teams den 19 oktober.