Protokoll från årsmötet 7 november

2020-11-18
Nu finns protokollet från SMC:s digitala årsmöte på hemsidan. Vilka beslut fattades? Vilka blev valda till styrelsen? Vad bestämdes om medlemsavgiften? Allt finns i protokollet.