Protokoll från SMC:s styrelsemöte 15 november 2019

2019-11-27
Protokoll från SMC:s styrelsemöte 15 november 2019 finns nu att läsa på hemsidan.