Protokoll från SMC:s konstituerande styrelsemöte

2020-11-11
Klicka på rubriken för att läsa protokollet från SMC:s konstituerande styrelsemöte som hölls i måndags.