Protokoll fört vid styrelsemöte 24 april

2020-04-28
Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet att läsa. Mötet hölls 24 april via Teams.