Protokoll fört vid styrelsemöte 20200131

2020-02-13
Protokollet från senaste styrelsemötet 20200131 finns nu att läsa här.