Protokoll fört vid styrelsemöte 22-24 november 2019

2019-12-06
Protokollet från senaste styrelsemötet 22-24 november finns nu tillgängligt på hemsidan.