Protokoll fört vid styrelsemöte 20 mars

2020-03-20
Protokollet från senaste styrelsemötet finns nu att läsa här.