Protokoll fört vid styrelsemöte 15 maj

2020-05-18
Läs det protokollet från det senaste styrelsemötet här. Mötet hölls 15 maj via Teams.