Parkeringsskadorna ökar i Stockholm!

2018-11-08
Detta pressmeddelande har just skickats från SMC och SMC Stockholm. Under 2018 har Stockholms stad infört parkeringsavgift för motorcyklar och mopeder i Stockholms stad. Många medborgare och Sveriges MotorCyklister, SMC har uppvaktat stadens politiker under tre år. Syftet med att införa P-avgifter för MC och moped var att skapa fler platser för bilar vilket inte blivit verklighet. En orsak är att MC- och mopedägare med boendetillstånd inte får stå i MC-rutor. Detta är sannolikt orsaken till att parkeringsskadorna ökat med 300 procent under 2018 hos försäkringsbolaget If. Den nya ledningen i Stockholms stad har nyligen lovat att se över både avgifter och regelverk.

Stockholms stad införde våren 2018 en hårt kritiserad avgift för att parkera motorcykel och moped klass I i MC-rutor. De som bor i staden och parkerar sina hojar på gatan med boendetillstånd måste däremot parkera i rutor som normalt används av personbilar medan MC-rutorna ska användas av tillfälliga besökare. Detta ökar risken för P-skador på tvåhjulingar i en stad där parkeringsplatser är en bristvara. Detta har SMC framfört till Stockholms stad utan framgång. De senaste veckorna har SMC kontaktats av flera olyckliga MC-ägare vars parkerade motorcyklar skadats av ett okänt fordon. MC-och mopedägarna får stå för självrisken medan försäkringsbolagen betalar P-skadorna i övrigt. Försäkringsbolaget If ser en tydlig bild i statistiken över hur parkeringsskador för motorcyklar ökat i Stockholm.

 - Mellan 2015-2017 hade vi 8-10 parkeringsskador i Stockholms stad per år. Redan i slutet av oktober 2018 konstaterar vi att 26 parkerade motorcyklar skadats vilket ger en ökning med hela 300 procent.  Även om det inte handlar om stora summor för den enskilde eller If kan skadorna få stor betydelse. Det blir helt enkelt svårt att få vardagspusslet att fungera när man inte längre har ett transportmedel, säger Johan Granholm, motorexpert på If. 

För SMC är den stora ökningen av parkeringsskador ännu ett bevis för att parkeringsreformen i Stockholms stad inte fungerar. Medan MC-rutorna gapar tomma ska MC- och mopedägare parkera i rutan bredvid där bilägarna annars parkerar. MC- och mopedägare skruvar loss registreringsskyltar när de parkerar för att slippa betala avgift. Nya elfordon släpps ut på marknaden som ser ut som en elcykel men egentligen är en moped som ska betala avgift och parkera som en personbil om man har boendetillstånd. Kommuner har laglig rätt att ta ut avgifter för parkering ”i den omfattning som behövs för att ordna trafiken”. Varken utredning eller konsekvensanalys om det fanns ett behov att införa parkeringsavgifter för MC och mopeder gjordes innan beslutet fattades. 

- Motorcyklar och mopeder har alltid parkerat gratis i Stockholms stad. Man har trängt ihop sig i MC-rutorna för att så många som möjligt ska få plats. Där har man varit fredad från parkeringsskador. Nu är situationen förändrad. Fordon utan skyltar parkerar vid cykelställ medan MC-rutorna gapar tomma. MC- och mopedägare som parkerar enligt reglerna får sina fordon påkörda och skadade. Bilägare är uppretade eftersom en moped upptar en hel ruta, säger Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm, som nu ser fram emot nya parkeringsregler i Stockholms stad.

Kontaktpersoner:

Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm, 073-596 32 24
Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC, 070-538 39 38


Den här synen är inte rolig när man parkerat enligt reglerna. Tyvärr har P-skadorna ökat i Stockholms stad.

 


Ännu en motorcykel som ligger på sidan.