P-frågan avgörs på måndag - kom och visa att frågan är viktig för dig

2016-06-23
Den här veckan har SMC Stockholm haft flera möten om P-avgifterna för MC och moped klass I i Stockholm. Först ut var ett möte med tjänstemän på Trafikkontoret i Stockholms stad. Därefter ett möte med trafikborgarråd Daniel Helldén. På måndag avgörs frågan i fullmäktige. SMC och MC-Folket kommer att vara på plats och vi hoppas att många motorcyklister gör oss sällskap på åhörarläktaren.

På måndag klockan 16.00 hålls kommunfullmäktige i Stockholms stadshus. Då ska beslut fattas om parkeringsplan. Fullmäktigesammanträdet är öppet för åhörare och det går att följa via webb. Här hittar du info om info om detta. Här hittar du dagordningen.

Självklart är SMC på plats för att hölra denna fråga avgöras. Vi hoppas att många motorcyklister kommer för att visa att frågan är viktig för oss som kör MC.

SMC har in i det sista försökt påverka kommande beslut på olika sätt. Inför mötet med tjänstemän på Trafikkontoret hade SMC Stockholm skickat ett antal frågor och förslag. Det stod fullkomligt klart att det inte finns något ordentligt beslutsunderlag som handlar om MC och moped klass I i parkeringsstrategin. Det har aldrig funnits något eftersom man aldrig genomfört några mätningar.

Det framkom på mötet att det inte finns något egentligt problem med MC- och mopedparkeringar, förutom det SMC påpekade - att de är de väl utnyttjade och att de ofta är fulla redan på morgonen. Många motorcyklister efterfrågar därför fler MC-parkeringar. Stockholms stad har historiskt varit mycket snabba och tillmötesgående och fixat MC-parkeringar då MC-förare frågat efter detta. Så blir det inte i framtiden även om Trafikkontoret lovade att man inte planerat att ta bort MC-parkeringar.

Tjänstemännen försvarade det faktum att man inte gjort någon utredning kring MC och moped klass I men gav ingen egentlig förklaring varför de inte gjort det. De uppgav samtidigt villiga att återuppta diskussionerna i höst. Även om avgifterna kan jämkas inser SMC att det är osannolikt att tro på fortsatt gratisparkering i Stockholm för MC och mopeder. Trafikkontoret efterlyste vår åsikt om vad som är rimlig avgift. Vi svarade 20 kr/dygn vilket är vad en MC-parkering kostar per dygn på Arlanda. Vi föreslog en generell P-avgift liknande den som införs för handikappade. Vi föreslog fler MC-och mopedparkeringar på döda ytor i P-hus och i gatumiljön, det finns massor av sådana ytor. Vi erbjöd oss att hjälpa till att hitta dessa döda ytor. Tjänstemännen var mycket intresserade av bilderna som samlats in av SMC-medlemmar som åkt runt i P-hus och fotat gatumiljöer.


SMC Stockholm har även träffa trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) en sista gång innan fullmäktigemötet på måndag 27 juni då beslutet ska klubbas. Helldén är väl medveten om att Sveriges MotorCyklister är en organisation som vill samarbeta. Han förklarade att han vill klubba liggande förslag men att det kan ses över redan i höst. Även han var mycket intresserad av vår inventering av döda ytor i P-hus. Helldén är också ordförande i Stockholm Parkering AB som förvaltar alla P-hus i Stockholms stad.

Läs mer om parkeringsfrågan här.