Ökade utsläpp men inte från MC och moped

2019-03-01
Under veckan berättade Trafikverket att koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökar efter flera års minskning. Huvudorsaken är den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel inte fortsatt öka. Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018. Det totala koldioxidutsläppet var 15,45 miljoner ton. Av detta bidrog motorcyklar och mopeder med en halv procent vilket är en lika låg andel som under 2016, 80 000 ton. All MC- och mopedtrafik i Sverige under 2018 motsvarade 8 900 personer som flyger tur och retur Stockholm-Bangkok. Det kan jämföras med att cirka 300 000 svenskar reser till Thailand varje år. Utsläppen från MC och moped har alltså inte ökat.

All trafik som görs med motorcykel och moped i Sverige under ett år motsvarar 80 000 ton koldioxid. Det motsvarar ökningen under 2018 som främst beror på ökad lastbilstrafik på vägarna. Antalet körda kilometer har fördubblats sedan 1990. 

Utländska studier visar att om fler väljer att köra MC istället för bil skulle köer och avgasemissioner minska. Parkeringsplatserna skulle räcka till. Om motorcyklar dessutom får köra i bussfiler förbättras framkomligheten, körtiden kortas och koldioxidutsläppen sjunker ytterligare. Om 30 procent av bilisterna i Stockholm körde MC istället för bil skulle koldioxidutsläppen minska med drygt 9 000 ton koldioxid per år. 

Motorcyklar har också en rad andra fördelar när det gäller miljöpåverkan: 

• Sedan 2003 är motorcyklar försedda med avgasrening
• Motorcyklar sliter mindre på vägarna jämfört med bil
• Motorcyklar drar mindre bensin jämfört med bil
• Motorcyklar återvinns i stort sett i sin helhet
• Motorcyklar har en miljövänligare tillverkningsprocess jämfört med bilar
• Tester som genomförts av SMC visar att resor med MC tar betydligt kortare tid jämfört med andra färdmedel i Stockholm.
• Motorcyklar står inte still i köer på samma sätt som övriga fordon, vilket minskar utsläpp. 

Trafikverkets nyhet om ökade utsläpp. 

Hållbarhetsredovisning från SMC och Svemo