Nytt protokoll från senaste styrelsemötet 2020-06-16

2020-06-24
Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet 2020-06-16 via Teams att läsa på vår hemsida.