Annonser

 

Nya regler för kontrollbesiktning nästa år

2017-12-05
Från och med 20 maj införs nya regler för kontrollbesiktning i Sverige. Det innebär bland annat att äldre fordon undantas från besiktning om de har en godkänd och gällande kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden. Alla motorcyklar som är 40 år eller äldre slipper därmed åka till kontrollbesiktningen vartannat år i framtiden. Äldre fordon förekommer sällan i allvarliga olyckor och de körs få mil varje år. De nya reglerna är precis vad SMC framfört under arbetet med att ta fram nya besiktningsregler.

Ändringen är ett resultat av EG-direktiv som SMC bevakat under flera år. Det är inte bara äldre fordon som besiktningsbefrias. 

Även tävlingsmotorcyklar med orange registreringsskylt och textkod T71MC i vägtrafikregistret undantas automatiskt från kravet på kontrollbesiktning. Det handlar om 2 193 motorcyklar som bara får köras på allmän väg i samband med tävling. De besiktas alltid av tävlingsarrangören i samband med tävling, därför slipper de kontrollbesiktning vartannat år.

Även amatörbyggda motorcyklar med textkod T12A i Vägtrafikregistret kan undantas från periodisk kontrollbesiktning. Det är inte helt klart hur detta ska gå till.  Transportstyrelsen har lovat att återkomma med gällande krav innan 20 maj. Det finns 3 232 stycken amatörbyggda motorcyklar i trafik.

De nya reglerna stämmer väl överens med vad SMC, Svemo och SFRO framfört i remissvar till regeringen och Transportstyrelsen. 

Läs den nya föreskriften här. 

Läs nyhet på Transportstyrelsens hemsida.