Ny terrängkörningslag

2020-06-21
En ny terrängkörningslag ska införas inom några år. Sveriges MotorCyklister har givetvis lämnat sina synpunkter.

SMC konstaterar att Miljödepartementet har försökt att tillgodose samtliga parters behov. Ett stort fokus på utredningen har lagts naturligtvis på Sveriges nordligaste landskap där terrängkörningen till en stor del tillhör det sociala livet. Terrängfordon krävs för renskötseln, jakt och fiske men även det har även blivit ett stort fritidsintresse och en magnet för turister att kunna upptäcka Sverige på detta sätt. Att få ihop ett ordnat samspel mellan alla dessa intressen har inte varit någon lätt uppgift och terrängkörningen påverkar en rad andra lagstiftningar. 

På MC-sidan föreslår lagförslaget inga större förändringar, däremot har SMC konstaterat att Naturvårdsverket skulle ges större befogenheter för att tillsammans med Polisen kunna bötfälla dem som inte följer lagen. Ett steg, som SMC menar, i fel riktning. Denna befogenhet ska enbart stanna hos polisen, då det leder till att rättssystemet urholkas sakta men säkert om detta synsätt även appliceras på andra ämnen i vårt land. 
Läs gärna vårt remissvar här