Annonser

 

Ny MC-och mopedstrategi presenteras idag

2012-09-04
Idag presenteras en ny gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped på Tylösandsseminariet. SMC har givetvis deltagit i arbetet med strategin tillsammans med en rad olika myndigheter och organisationer. Fem områden ska prioriteras för att färre ska dödas och skadas på motorcykel. Det är säkrare vägar och gator, ökad fokus på synbarhet och uppmärksamhet, minska extremt beteende, ökad användning av ABS-bromsar och fler som håller hastighetsgränserna.

Dokumentet omfattar 43 sidor och ger bakgrundsfakta om MC- och mopedolyckor. De områden som bedöms ge bäst effekt för sänkta olyckstal har pekats ut. SMC är mycket nöjda med att extremt beteende, säkrare gator och vägar samt synbarhet/uppmärksamhet har lagts till ökad användning av ABS-bromsar och färre hastighetsöverträdelser som var de prioriterade åtgärderna i version 1.0.

SMC arbetar redan aktivt med samtliga frågor och kommer att göra det framåt.

Dokumentet beskriver också Trafikverkets etappmålsarbete i stort. I slutet av dokumentet finns en bilaga från Trafikverket som enbart handlar om motorcyklister och vägräcken.

SMC hoppas att dokumentet får stort spridning bland svenska motorcyklister. Det kommer också att översättas till engelska.

Till grund för strategin ligger Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister och mopedister. Dessutom har ny statistik tagits fram som gäller allvarligt skadade. Dessa bilder är värda att studera och kan användas av alla som arbetar med MC-säkerhet i någon form.

Ökad säkerhet på motorcykel och moped, version 2.0
Olycksutveckling och djupstudier av dödade motorcyklister och mopedister, Trafikverket.
Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister, Trafikverket.  

Länk Trafikverket.