Annonser

 

Något färre MC-körkortstagare 2017

2017-12-15
De sista körproven för motorcykel är genomförda. Vi har fått 9203 nya motorcyklister under året vilket är en minskning med 69 personer jämfört med året innan. Glädjande är att fler ungdomar satsat på körkort för lätt MC. Tyvärr sjunker både antalet och andelen kvinnliga MC-körkortstagare. Andelen godkända tjejer och killar är likvärdiga då det gäller kunskapsprov och körprov för A1 och A2. Då det gäller A-proven är fortfarande godkännandegraden stor.

De sista körproven för motorcykel är genomförda och SMC har studerat Trafikverkets  statistik för körkortstagare för perioden januari-november. Den visar att antalet körkortstagare minskat med 69 personer jämfört med föregående år. Minskningen rör A2 och A medan antalet nya på lätt MC, A1, ökat med 154 personer - vilket motsvarar 20 procent!  

Både antalet och andelen tjejer som tar körkort fortsätter att minska och är nu nere på 11,8 procent av alla körkortstagare. Antalet tjejer minskade för samtliga klasser, A1, A2 och A. Det är den lägsta andelen på 18 år. 2003 var tjejerna över en femtedel (21,3 procent) av alla MC-körkortstagare. 

Skillnader i godkännanden
Då det gäller godkännandegraden är den i stort sett lika hög för kunskapsprov och körprov för A1 och A2. Däremot är skillnaden fortsatt stor för A. Andelen godkännanden i A-proven är 61,86 procent bland kvinnorna och 72,70 bland männen. Precis som tidigare år är de lokala skillnaderna stora. Lägst andel godkända kvinnor hittar man i Östersund. Bara 41 procent av tjejerna i Östersund godkändes på A-proven jämfört med nästan 82 procent av killarna. I Skelleftå godkänns flest kvinnor 86 procent, och hela 87,50 procent av männen. 

Körkortsklass

2017 2016 Därav tjejer 2017
A1 746 592 54
A2 1364 1479 133
A 7093 7201 897
Totalt 9203 9272 1084

 

SMC har sammanställt statistik för nya körkortstagare sedan 2000. Här kan du ta del av de faktiska talen samt se andelen kvinnor och körkortstagare på lätt MC, A1. 

Trafikverkets förarprovsstatistik


Körkortsstatistik för perioden 2000-2017.  Klicka för större bild.