Motorsport undantas från försäkringskrav

2019-02-07
SMC och Svemo har uppvaktat alla svenska EU-parlamentariker angående översynen av motorfordonsförsäkringsdirektivet. Vi föreslog direktivet inte skulle omfatta "motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde". När EU-parlamentets kommitté IMCO röstade om förslaget var resultatet glädjande. Motorsport skulle undantas från direktivet eftersom de oftast har andra försäkringslösningar. Frågan är ännu inte avgjord helt men röstresultatet pekar i rätt riktning vilket är bra för alla som kör MC. Läs mer i vår tidigare nyhet.

Rimliga och rättvisa MC-försäkringar är oerhört viktig fråga för SMC och Svemo. Nu vill EU ändra motorfordonsförsäkringsdirektivet. SMC och Svemo har läst och svarat på regeringens remiss under hösten. Förslaget oroar många och främst de som tävlar och tränar inom motorsporter. Direktivet ställer nämligen krav på att det ska gälla alla fordon i alla sammanhang. Tolkningen av detta krav är oklar. SMC och Svemo anser att vi ska få behålla de undantag som finns i Trafikskadelagen för dem som tävlar och tränar på inhägnat område. Vi befarar annars att försäkringsvillkor gör det dyrare att ägna sig åt MC-sport samt att kostnader för skador inom sporten kan drabba landsvägsmotorcyklister.

Läs mer om SMC:s och Svemos uppvaktning av EU-parlamentarikerna i tidigare artikel