Annonser

 

Motorcyklar undantas från broavgifter

2012-10-26
Motorcyklar ska undantas från infrastrukturavgifter som ska finansiera broar över Skurusundet, Motalaviken och förbifart Sundsvall. Det är vad den statliga utredaren föreslår i en statlig utredning som lämnades till Finansdepartementet i slutet av september. Svenska och utländska personbilar, lastbilar och bussar som inte är i kollektivtrafik ska avgiftsbeläggas enligt förslaget.

Det handlar om automatiserad övervakning på samma sätt som trängselskatt, där motorcyklar och mopeder också är undantagna.

SMC noterar med glädje att det kommer att vara fördelaktigare ekonomiskt att använda motorcykel, särskilt vid pendling.

Utredning och mer information på regeringens hemsida.