Mopedkurs genom FMCK

2018-02-05
Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, grundades 1929 och är en frivillig försvarsorganisation som utbildar MC-ordonnanser åt Försvarsmakten. FMCK utbildar också ungdomar på moped för att ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande.På sikt vill man också få ungdomar att stanna inom FMCK och säkra den långsiktiga rekryteringen för FMCK och FM. Känner du någon ungdom som skulle kunna vara intresserad av detta?

Tidigare kunde man ta MC-körkort genom FMCK något som uppskattats av många. Det kan man inte längre.

Däremot arrangerar FMCK vidareutbildningar för MC-förare och centrala ungdomskurser. För att kunna delta vid utbildningar inom FMCK krävs ett medlemskap i en FMCK Kår (ca pris 300kr/år). Alla kursanmälningar sker genom kårens regi, som vidarebefordrar ansökan till FMCK Kansli i Skövde.

Om du fyller 15 år senast under försommaren 2018 och vill skaffa ett AM-körkort och sedan vill vidareutbilda dig till Mopedordonnans hos FMCK - läs mer här!

Information om övrig utbildning inom FMCK hittar du här. 

Här finns FMCK i Sverige.