Mjuka stolpar räddar liv på tyska MC-förare

2018-06-21
En ny typ av stolpe har utvecklats och testats i Tyskland. Både stolpar och skylt är tillverkade i plast istället för stål som tidigare använts. Vägmärkena ska placeras i kurvor för att förvarna motorcyklister om en kommande skarp kurva. SMC applåderar det smarta initiativet som räddar liv på motorcyklister. Självklart hoppas vi få se liknande skyltar och stolpar i Sverige!

DEKRA har testat de nya stolparna med en MC-dummy och fått imponerande resultat. En kollision mellan en glidande motorcyklist och en stolpe av stål leder ofta till allvarliga skador eller dödsfall. En kollision med den nya mjuka stolpen leder till lindringa skador.
Här kan du se en film från krocktesterna.

DEKRA Crash Animation - Kurvenleittafel from DEKRA on Vimeo.

Ännu viktigare är att man sett en betydande minskning av MC-olyckor i testområden sedan man ersatt stolparna av stål med de nya mjuka plaststolparna. Orsaken är inte fastställd. För SMC är det dock uppenbart att stolparna ger två positiva effekter. Dels varnar de för snäva kurvor där sju av tio svenska motorcyklister dör i singelolyckor vid avkörning, dels minskar skaderisken betydligt genom att stolpen är eftergivlig för motorcyklister. VTI har ju nyligen konstaterat att risken för att en motorcyklist dödas i en krock med belysningsstolpe är 27 gånger högre jämfört med en bilist. 

Stolpe och skylt har tagits fram i Baden-Wuertemberg och godkänts av den delstatsregeringen där. Utvecklingen av stolpen har stöttats av vår tyska systerorganisation Biker Union e.V.  De är en av parterna i en arbetsgrupp som arbetar med MC-säkerhet. Gruppen arbetar för närvarande med att ta fram en ny handbok "Handbook to Improve Road Infrastructure for Motorcycles".  Befintliga stolpar kommer att bytas ut och vid nyinstallation är det självklart att använda den nya mjuka stolpen. Nu inväntar man ett godkännande från den tyska förbundsregeringen för att kunna använda stolpe och skylt i hela Tyskland. 

SMC applåderar det smarta initiativet som räddar liv på motorcyklister. Självklart hoppas vi få se liknande skyltar och stolpar i Sverige! Befintliga stolpar kommer att bytas ut och vid nyinstallation är det självklart att använda den nya mjuka stolpen.  Läs mer om testet i denna fil. 

Eftersom olycksrisken är så hög i just kurvor har SMC i ett tidigare samarbete med Trafikverket inventerat var det finns behov av varningsskyltar inför kurvor. Tyvärr blev det ytterst få varningsskyltar och samtliga är tillverkade av stål. Självklart hoppas SMC att Trafikverket i sin omvärldsbevakning ser fördelar för oskyddade trafikanter dels genom att varna för kurvor, dels att använda mjuka stolpar och skyltar.


Bild från rapporten ovan som visar en minskning av personskador från 14 olyckor till 4. För SMC är det uppenbart att stolparna har betydelse. Klicka för större bild. 


Foto: ADAC/Wolfgang Frank. Så här ser stolpen ut. Klicka för större bild.