Mälaren Runt 2020 -Inställt

2020-08-12
Sveriges MotorCyklister, SMC, ställer in Mälaren Runt. Evenemanget som årligen lockar runt 20 000 knuttar att ta hela eller delar av varvet runt Mälaren blir helt enkelt för stort för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna hållas. Beslutet att ställa in Mälaren Runt 2020 var trist men nödvändigt. Människors hälsa är det viktigaste och vi vill inte bidra till ökad smittspridning och inte heller belasta sjukvården om det skulle hända något längs färdvägen. Det blir alltså inga SMC-arrangemang längs vägen.