MC förbud i Tirol - en första utvärdering

2020-11-30
Restriktioner och förbud mot motorcyklister i Europa har uppmärksammats även i Sverige och diskussionerna har varit många. Ett exempel på hur man löste "bullerfrågan" med förbud var den österrikiska delstaten Tirol som får besök av många turister sommar såsom vintertid. En viktig målgrupp är förstås motorcyklisterna. Eftersom ämnet berör många - även här i Sverige - har SMC tagit kontakt med ansvariga tjänstemän där när förbudet infördes. Nu har det gjorts en första utvärdering.

Att ett förbud mot en viss trafikantgrupp är en lösning som varken myndigheterna och politikerna i Tirol eller medlemsorganisationer och allmänheten ville. Men förbudet mot vissa motorcyklar som inte klara bullerkraven på 95 dBA blev ett faktum under 2020. Problemet med den bestämmelsen är dels att mätmetoderna ifrågasattes men även att standardmotorcyklar som tillverkas och är godkända för trafik omfattades av förbudet. 

Nu har delstaten gjort en första utvärdering. Ett mer omfattande resonemang förväntas i början på nästa år. Det som kan sägas redan nu är att förbudet ledde till det resultatet man hade förväntat sig. Motorcyklisterna blev färre därmed blev det lugnare på de vägarna ifråga. Inkomstbortfallet som näringslivet fruktade uteblev. Istället för motorcyklisterna vistades andra turister i områden.

Om man ska fortsätta med förbudet eller om man ska försöka att hitta en annan lösning är fortfarande under utredning. Från myndigheternas sida efterlyser man konstruktiva samtal och åtgärder för att kunna lyfta förbudet. Även FEMA och SMC tillhör de organisationer som uppskattas för konstruktiva samtal i frågan. 

Ett liknande förbud fordras nu även av miljöpartiet i Tysland i större utsträckning även om en detaljerad utvärdering av Tirols förbud saknas fortfarande. Tyskland har hittills valt en annan lösning och förbjudit MC på vissa vägar under vissa dagar. Inte nog med det förbudet så vill man dessutom sänka gränsvärden från 95 dbA som det är i österrikiska Tirol till 80 dbA. På så sätt vill man försöka att sätta press på tillverkarna ytterligare. Läs hela artikeln angående förslaget i Tyskland (på tyska) här.

Österrike - framförallt Tirol - är känt för sina härliga MC-vägar. Det införda förbudet drabbar motorcyklisterna hårt även om det är mindre än 6 % av delstatens vägnät. Förbudet infördes efter en rad samtal och kampanjer med berörda parter om att visa hänsyn till varandra.