MC-försäkringen gäller på SMC:s kurser

2020-11-23
Ett bra betyg på att SMC:s kurser ger säkrare förare och förebygger olyckor är försäkringsbolagens inställning till verksamheten. Samtliga bolag stödjer SMC:s fortbildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även att låta kaskoförsäkringen gälla, om man har en sådan. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra inblandade. Dessutom ersätter trafikförsäkringen skador på annans egendom som till exempel annat fordon eller ett staket om felet är ditt. Flera bolag väljer även att låta vagnskadeförsäkringen gälla under samtliga steg. Några bolag har inskränkning i steg 4. Läs mer om vad som gäller för kurserna 2021 på hemsidan.