MC- och mopedstölderna minskar

2020-02-24
Stölder av motorcyklar och mopeder har minskat sedan 2006 visar statistik från Larmtjänst. Totalt stals 1 341 motorcyklar och 3 499 mopeder under 2019. Knappt hälften, 48 %, av motorcyklarna återfanns jämfört med 36 % av mopederna. Ser man på enskilda märken återfinns bara en fjärdedel av stulna HD. En knapp tredjedel, 29 %, av motorcyklarna och mopederna stjäls i Stockholm. Varje stöld är något vi MC-ägare vill undvika. Som ägare är det framförallt du som kan förebygga att stölderna sker.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan.

Tidigare brukade SMC sammanställa stöldstatistik men Larmtjänst är experterna på denna statistik, därför använder vi numera deras statistik. MC-stölderna har sjunkit ytterligare sedan 2018 då de uppgick till 1 557 stycken.

Läs hela rapporten från Larmtjänst om stulna fordon här. 

Stöldstatistik från SMC finns längst ner på denna sida.

Lås din motorcykel 
En stulen motorcykel är inget vi MC-ägare önskar oss. Tyvärr leder stölderna ibland till att tjuven skadar sig eller dör. Det är något som drabbar hela MC-kollektivet eftersom trafikförsäkringen gäller alla motorcyklar. 

  • Lås din motorcykel med ett godkänt mc-lås i klass C eller hänglås och kätting. 
  • Försök att i möjligaste mån låsa fast motorcykeln i fasta föremål.
  • Använd larm
  • Det vanligaste försäkringskravet är att motorcykeln ska låsas med två certifierade lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.
  • Märk delarna på motorcykeln med DNA-märkning. Det underlättar för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods.
  • Gör alltid en polisanmälan om din motorcykel blir stulen.