Lyssna på riksdagsdebatt om trafiksäkerhet!

2018-04-03
Missade du riksdagens trafiksäkerhetspolitiska debatt förra veckan? Då kan du lyssna på debatten i efterhand och även läsa protokollet. SMC konstaterar att flera ledamöter citerar SMC och läste direkt ur det mail de fick från oss. Alla ledamöter är väl medvetna om att vägmiljön inte är utformad för motorcyklister och att detta leder till dödsfall varje år. Flera partier framförde att betydligt mer måste göras för att inkludera motorcylister i Nollvisionen. Tyvärr avslogs alla motioner, med reservation från olika partier.

Talarna i debatten är ledamöter i riksdagens Trafikutskott.  De partier som hade motioner gällande motorcyklister och räcken var kd, m och sd. 

I stort sett alla ledamöter lyfte frågan om motorcyklisternas säkerhet och Nollvisionen. Partierna är rörande överens om att Nollvisionen gäller för samtliga trafikanter. Sedan skiljer man sig åt då det gäller vad som behöver göras och hur det ska gå till. Både majoriteten i riksdagen och oppositionen förklarar att mer måste göras och att man inte är nöjd med att inget händer. 

Talarna i debatten är:
Boriana Åberg (m)
Per Klarberg (sd)
Anders Åkesson (c)
Nina Lundström (l)
Robert Halef (kd)
Karin Svensson Smith (mp)
Johan Andersson (s)
Emma Wallrup (v)
Jimmy Ståhl (sd)

Länk till den trafiksäkerhetspolitiska debatten där du både kan lyssna på ledamöterna och läsa protokollet. Debatten är totalt 1 timme och 43 minuter lång. 


I höst är det val till riksdag, kommuner och landsting. Här fattas många viktiga beslut som rör dig som trafikant.