Lägsta dödstalen på elva år

2020-09-02
SMC följer olycksstatistiken på tvåhjulig motorcykel noga. Varje dödsolycka är en tragedi för många och SMC arbetar aktivt för att öka säkerheten för förare och passagerare på MC. SMC har jämfört dödstalen 2020 under perioden januari-augusti med dödstalen sedan 2010. Statistiken visar på lika låga tal under 2020 som föregående år, 24 personer. SMC hoppas på en fortsatta låga olyckstal resten av året.

SMC följer olycksutvecklingen noga. Även om vi inte längre har direkt tillgång till STRADA kontakar vi Trafikverket och Transportstyrelsen för att kontrollera våra egna uppgifter. Olyckstalen för 2020 är dock fortfarande preliminära. 

Det är positivt med låga olyckstal då vi samtidigt vet att MC-försäljningen ökat under året. Ingen motorcyklist har kunnat köra utomlands utan nästan alla MC-körningar har skett i Sverige.

SMC går igenom dödsolyckorna med Trafiverket årligen. Då kan vi se varför olyckor skedde, vilka som hade körkort, vilka som körde påverkade och om vägmiljön bidrog till dödsolyckan. Detta görs under det första kvartalet 2021. SMC vet därför inte hur andelen körkortslösa ser ut 2020 jämfört med tidigare år då den hand

Jämförelse med tidigare år

SMC har jämfört de preliminära dödstalen januari-augusti 2020 med tidigare år.

År Döda t o m augusti
2020 24
2019 24
2018 38
2017 27
2016 32
2015 31
2014 25
2013 29
2012 27
2011 35
2010 28
Snitt 29