Kan solpaneler öka räckessäkerheten?

2018-09-10
Kommer solpaneler att rädda livet på motorcyklister som krockar med vägräcken? Det låter helt otroligt men just nu testas solpaneler på dubbelsidiga w-balkräcken i Nederländerna. 72 meter lätt rundade flexibla solpaneler har monterats och testas under ett år. En sidoeffekt kan vara att panelerna samtidigt som de genererar el också minskar skaderisken för motorcyklister som krockar med räcket. Fema följer projektet som ska utvärderas om ett år. All vägutrustning som minskar skaderisken bland motorcyklister är av intresse för SMC.

Hållbar el
Avsikten med solpanelerna är enbart att undersöka ett alternativ att generera hållbar el. Men, när Femas personal fick syn på panelerna såg man samtidigt ett räckesskydd. I över hälften av kollisioner mellan motorcyklist och räcke sitter föraren på motorcykeln. Då är räckets översida väldigt viktig. En slät översida där varken MC, kläder eller kroppsdelar fastnar minskar risken för allvarliga skador. Det är konkluderat i ett antal olika rapporter, även svenska. Om räckesskyddet samtidigt genererar el är det helt fantastiskt. Då innebär det ju att väghållaren kan tjäna pengar - inte bara på räddade liv och minskade skador utan även på att sälja el!

Säkerhet
Dolf Willigers, Fema kontaktade konsortiet som levererat solpanelen, Heijmans, för att ställa frågor och titta på installationen. Solpanelen består av en slags folie som genererar el. Folien är monterad på en plastprofil och täckt av ett genomskinligt lager av polykarbonat. Plastprofilen måste vara tillräckligt stark för att kunna bära vikten av en människa. Av säkerhetsskäl ska nämligen en person kunna klättra över räcket i en nödsituation. 

Detta kan leda till andra problem, som t ex att det blir nästan omöjligt för en äldre människa att klättra över. Heijmans konstaterar dock att om man utgår från motorcyklisternas säkerhet är detta en flexibel och slät konstruktion som inte påverkar räckets prestanda vid kollisioner. Den är dessutom billig att tillverka och enkel att installera. 

Spänning
Vincent de Waal vid Heijmans förklarade att spänning mellan 50V AC -120V DC ses som säker spänning.  Spänningen i solpanelen överstiger aldrig 48V DC. Dessutom genererar solpanelerna el och på detta sätt betalar konstruktionen sina egna kostnader. 

Tester
Fema frågade om denna typ av installation kan göras i kurvor och på räckesstolpar i övrigt. Det är inga problem förklarade företaget. Det är enligt företaget inte nödvändigt att testa solpanelen enligt standarden CEN 1317-5. Det är inte heller möjligt att testa det enligt den tekniska specifikationen för MC-säkerhet och räcken (CEN TS 1317-8) eftersom den bara beskriver underglidningsskydd. Detta är ännu en orsak för SMC och Fema att fortsätta att arbeta för att inkludera motorcyklister i den befintliga räckesstandarden. 

Är detta en perfekt lösning?

Ingen har svaret på den frågan. Testet ska genomföras under ett år i Nederländerna och har nyss startat. Det 

Is this the perfect solution? We don’t know yet: the test in the Netherlands will run for a year and has just started. Also, it is aimed at the production of electricity, not at its merits of saving the lives of unfortunate motorcyclists that crash into the barrier or motorists that have to climb over it to find a safe place in case of an emergency. If this part of the test is not successful, there will be little need for Heijmans to go into production and there will probably be no further testing. Unless of course the European Commission’s Third Mobility Package that was published in the summer of 2018 will lead to a substantial demand for crash barrier topside motorcycle protection systems.

As said before, there will be a need to test the construction as a motorcyclist protection system as well. We agreed to stay in contact with Heijmans and we will follow the current pilot. Finally, we will discuss possible test protocols with CEN and we will keep working to raise awareness of the importance of topside protection systems and voice the demand for them.

Foto: Dolf Willigers

* Konsortiet består av: The Dutch province Noord-HollandTNOSolliance Solar ResearchFemtogridAmsterdam University of Applied Sciences (Hogeschool van Amsterdam) and construction company Heijmans.

Länk till FEMA.s hemsida  - vi har översatt artikeln. 


Det är ett s k dubbelräcke med tvärbalk som man installerat räckesskydd på. Denna räckestyp är inte särskilt vanlig i Sverige men tyvärr dog en MC-förare i april i år i en krock med detta räcke på E45. 


Så här ser räcket ut med solpanelen monterad. Känns betydligt bättre jämfört med att ramla ner mellan räcken och tvärbalkar, eller hur?


Närbild av solpanelen.