Kampen mot rullgruset fortsätter

2020-09-01
En osynlig grusfläck på en belagd väg kan vara tillräckligt för att en motorcykel går omkull och att en MC-förare skadas för resten av livet. Transportstyrelsens officiella olycksstatistik visar att var fjärde motorcyklist som skadas allvarligt utanför tätort gör det på grus. Att gruset finns på vägen beror ofta på brist på regelefterlevnad vilket Sveriges MotorCyklister, SMC, påtalat under många år. Nu startar SMCs samarbetspartner Svedea en webbapp där alla motorcyklister kan varna varandra för lösgrus på vägarna.