Jakten på "döda ytor" i P-hus fortsätter

2016-06-15
I alla P-hus finns döda ytor där inga bilar kan parkera. I andra länder uppmanas MC- och mopedägare att parkera på dessa utrymmen. Eftersom Stockholm nu föreslår P-avgifter för MC- och mopedparkering med motivering att skapa fler p-platser samt att andra kommuner redan har hakat på och infört höga avgifter för MC- och mopeder, vill vi ge konstruktiva motförslag att kunna nyttja dessa döda ytor. Besök ett P-hus, dokumentera döda utrymmen med text och foto.

Motorcyklar och mopeder är smarta fordon som tar liten yta både i trafik och på parkeringsplatser. Fler borde uppmanas att välja moped eller MC istället för bil, för att minska trängsel. Tyvärr verkar politiker inte förstå att motorcyklister kan bidra till en bättre parkeringssituation för alla – både oss själva och för övriga trafikanter.

Ett förslag vi vill presentera för politiker är att motorcyklar och EU-mopeder kan parkera på de ”döda ytorna” i P-hus, alltså de ytor där inga bilar får plats att parkera. Därför behöver vi hjälp med inventering av P-hus!

SMC har haft kontakt med det kommunala bolaget Stockholm Parkering – som äger P-husen. Vi konstaterade att parkering för MC och moped klass I inte är något man diskuterat eller utrett utifrån Parkeringsstrategin. På deras hemsida finns ytterst lite information om parkering för motorcykel och moped klass I. I fem av Stockholms 240 P-hus är det helt förbjudet att parkera MC och moped klass I.

Stockholm Parkering vet att SMC vill diskutera döda utrymmen som kan göras om till MC- och mopedparkeringar och vad som är en rimlig kostnad för dessa utrymmen samt hur många fordon som kan dela på de döda ytorna.

Nu vill vi ha din hjälp. Vi behöver en genomgång av P-husen i Sverige.

I Stockholm är frågan högst akut. Här är alla P-hus som ägs av Stockholm parkering: http://content.kartena.se/viewer/mobile/?customerId=70&category=161

Karta över parkeringar i Stockholms innerstad: http://www.stockholmparkering.se/SiteAssets/P-platser/P-karta_latt.pdf

Besök ett P-hus, dokumentera döda utrymmen med text och foto.  Maila svar till parkering@svmc.se

Ange noga vilken stad, vilket P-hus, gärna gps-koordinater och bifoga en bild på den aktuella ytan.

Ovan ett exempel på "död yta" i ett P-hus i Ludvika.

Berätta för oss var "döda ytorna" finns!

Besök ett P-hus, dokumentera döda utrymmen med text och foto.  Maila svar till parkering@svmc.se

Ange noga vilken stad, vilket P-hus, gärna gps-koordinater och bifoga en bild på den aktuella ytan.

Visa vad du tycker!

På den här sidan kan du läsa mer vad du kan göra.

Protestera mot införandet av nya P-reglerna.