Internationell MC-politik - en del av SMC:s arbete

2018-09-30
Många beslut som fattas i Bryssel och Geneve har betydelse för oss som motorcyklister. Genom Fema, Federation of European Motorcyclists Association, har vi möjlighet att bevaka och påverka det som händer i Bryssel. Fema har två anställda som sköter den dagliga verksamheten. De backas upp av 21 medlemsorganisationer från 16 länder- SMC är den största medlemmen. Genom ditt medlemskap i SMC bidrar du till att Fema kan arbeta för rimliga och rättvisa regler för Europas motorcyklister. I helgen träffades alla medlemmar för tredje och sista gången i år för ett intensivt och givande möte.

Under helgens möte diskuterades ett antal viktiga frågor. 

3rd Mobility Package
Tre olika paket har lämnats av EU-kommissionen under 2018. Förslagen innebär att man vill minska olyckorna i EU i enlighet med Nollvisionen, teknik i fordon och förändrad infrastruktur. Man vill också bidra till bättre miljö. SMC ska studera förslaget från EU-kommissionen, lobba mot regeringen, lobba mot EU-parlamentariker och riksdagspolitiker och försöka få förslag som rör ökad MC-säkerhet antagna. Arbetet ska påbörjas omgående.

Säkrare vägar för motorcyklister
Wim Taal och Dolf Willigers höll under veckan ett seminarium tillsammans med ERF, European Road Federation (organisation för väghållare, entreprenörer mfl). De presenterade hur vägmiljön kan göras säkrare för motorcyklister. SMC kommer under året att erbjuda att hålla liknande seminarium med ERFs representanter i Sverige. 

Motorfordonsförsäkringsdirektivet
Femas president Anna Zee har skrivit ett mycket bra remissvar till EU-kommissionen.  om hur vi ser på innehållet. SMC har skrivit ett remissvar till Sveriges regering. Det som är problemet är tolkningen av förslaget till utökning av direktivets omfattning - ”all användning av ett fordon som normalt är avsett som transportmedel, som överensstämmer med fordonets normala funktion, oavsett vilka egenskaper fordonet har och oavsett i vilken terräng fordonet används och huruvida det står stilla eller befinner sig i rörelse”. Fema-delegaterna beslutade att under de närmaste sex veckorna uppvakta EU-parlamentariker från våra länder med vad vi ser som ett möjligt hot. SMC kommer att föreslå samma som vi skrev i remissvaret: ” gäller ej motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.

Ljud eller buller?
Fema har genomfört en enkätundersökning bland motorcyklister i Europa om inställning till ljud/buller. Resultatet diskuterades och kommer att vara ett underlag och utgångspunkt för Femas lobbyarbete i frågan. Resultatet presenteras i nästa nummer av MC-Folket.

Valet till EU-parlamentet
Nästa år är det val till EU-parlamentet. Självklart ska Fema och alla medlemsorganisationer göra allt för att visa att vi finns, att hitta vänner och allierade bland de nya ledamöterna och för att försöka påverka dem i våra frågor. SMC kommer att återkomma om detta under året. 

Tycker du att SMC:s internationella arbete är viktigt? Stöd oss genom att fortsätta att vara medlem eller bli medlem. 

Femas hemsida.


Deltagarna på Fema-mötet 29 september 2018