Ingen mindre skylt på MC - i år

2012-03-12
<p>SMC har vid flera tillfällen lyft frågan om registreringsskyltens storlek på motorcykel och moped klass II. I början av 2012 skickades frågan till Transportstyrelsens styrelse. Idag kom svaret som säger att ingen förändring sker under 2012. Avtalet med skyltleverantören upphör under 2012 och kommer att förlängas ett år. Innan dess ska frågan om skyltens storlek och utformning avgöras.</p>

Transportstyrelsen kommer alltså inte att ta upp frågan igen innan upphandlingen påbörjas. Det förs interna diskussioner inom myndigheten angående om fordonsägare ska kunna välja skylt utan nationalitetssymbol i framtiden. Här hoppas SMC att frågan inte avgörs utan en remissomgång.

SMC förutsätter att vårt förslag om två storlekar på MC-skyltar finns med då nästa upphandling sker.

Läs mer i tidigare nyhet.


Föreslagen storlek från SMC, 153 x 153 mm.