Information från kansliet

2020-03-20
Riksstyrelsen har noggrant analyserat den nya situation som vi alla befinner oss i. Styrelsen beordrar kansli och uppmanar samtliga distrikt att iaktta de riktlinjer och rekommendationer som samhället meddelar. SMC har en bred flora av arrangemang som är väsensskilda. De måste bedömas individuellt enligt bland annat rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och då det gäller SMC Sport från Svemo (Riksidrottsförbundet). Då det gäller SMC Travel gäller UDs rekommendationer.

De rekommendationer vi följer är bland annat

Folkhälsomyndigheten

Svemo

UD

Observera att rekommendationerna förändras dagligen. Det är organisationens/distriktens skyldighet att hålla sig uppdaterade, bland annat via ovanstående länkar. Särskild poängteras att information ska lämnas i förväg om att personer med symptom på luftvägsinfektion inte ska komma på eventet. Det betyder att distrikten själva beslutar om man vill genomföra planerad verksamhet. Kom ihåg övriga regler om folksamlingar på maximalt 499 personer. Planerar ni en kortege utomhus och inte vet exakt hur många som kommer, rådgör i förväg med polisen. 

SMC Riks har i skrivande stund valt att inte att ställa in körningar centrala fortbildningar i SMC School och cenrtrala körningar med SMC Sport. 

Årsmötet ställs in
SMC:s styrelse ser tyvärr inga möjligheter utifrån rådande smittorisk att på ett demokratiskt sätt kunna genomföra vår årsmöteshelg i Båstad 15-17 maj. Risken finns att vi diskvalificerar medlemmar som är drabbade och/ eller är förhindrade att delta som del av Covid-19 riskgrupp. Parallellt rekommenderar Folkhälsomyndigheten även att nationella resor ska begränsas. Styrelsen beslutar senare nytt datum och plats för årsmötet. En möjlighet att genomföra årsmötet skulle kunna vara under SMC Riksträffen i Romme första helgen i september. Det betyder att det obligatoriska distriktsordförandemötet som alltid hålls i samband med årsmöte i riksorganisationen också flyttas fram till den nya tidpunkten och platsen för årsmötet. 

SMC Travel
Under nästa vecka kommer besluts tas för en del av resorna med SMC Travel. Resenärerna, kommer informeras direkt av SMC. 

Frågor?
Har Ni frågor eller behov för rådgivning, kontakt oss direkt på mail eller telefon.

Protokoll från Styrelsemötet 2020-03.20