If fick ersättning för MC-skada på grus

2014-10-24
Minns ni Tommy Jensen som vann i tingsrätten mot Trafikverket? Han körde omkull på grus och begärde ersättning motsvarande självrisk, 6000 kronor, av Trafikverket. SMC informerade försäkringsbolaget If om domen och föreslog att de skulle begära ersättning för deras kostnader, 50 821 kronor. Idag fick SMC ett tackbrev från if som fick hela kostnaden ersatt av Trafikverket! Detta är en stor seger för SMC i en högaktuell fråga - är det försäkringstagarna som ska betala bristande underhåll eller är det väghållaren?

SMC har berättar om Tommy Jensen i flera artiklar. Tommy körde omkull på en lagning i en korsning i Värmland. Varningsskyltar saknades. Efter två avslag stämde han Trafikverket. Maria Nordqvist, SMC:s kansli, var hans ombud. Domslutet blev att Tommy Jensen skulle få ersättning från Trafikverket.
Läs mer om Tommy Jensens ärende här. 

SMC skickade domslutet till försäkringsbolaget If, vars totala kostnader exklusive självrisk, uppgick till 50 821 kronor. If skickade regresskrav till Trafikverket och bolaget fick alla kostnader ersatta. If riktade ett stort tack till SMC för vårt arbete i frågan! 

SMC har flera gånger uppmanat försäkringsbolagen att begära regress i MC-olyckor som uppenbart beror på bristande underhåll. Det kan handla om grus på belagd väg, hal asfalt, hala markeringar och annat under förutsättning att varningsskyltar saknats. Det handlar inte bara om plåtskador på motorcyklar utan också dödade och allvarligt skdade motorcyklister. Dessa skador kostar bolagen och alla MC-ägare som betalar försäkringspremier stora summor varje år. Dessutom betalar vi 32 procent trafikförsäkringsskatt på trafikförsäkringen. 

Förra veckan talade SMC talade på ett seminarium för försäkringsbranschen och uppmanade dem att begära regress i större utsträckning än idag. Temat för föredraget:var "Är det försäkringstagarna som ska betala för bristande underhåll?"

Fler regressärenden leder till lägre kostnader för bolagen= lägre premier och på sikt förhoppningsvis färre olyckor genom ökade krav på entreprenörerna och skärpt kontroll av deras arbete. 

SMC på försäkringsseminarium oktober 2014. 


Det var i den här korsningen Tommy körde omkull på grus.