Hur motverka svarta trafikskolor och fusk vid förarprov?

2020-09-30
Idag överlämnade Olof Stenlund, Transportstyrelsen en diger utredning till infrastrukturminister Tomas Eneroth med förslag till ett åtgärdspaket för att motverka illegala trafikskolor och fusk vid förarprov. Det handlar om att bland annat minska antalet elever vid privat övningskörning, ID-krav, möjlighet till poliskontroller, skärpta straff, krav på intyg inför prov och mycket mera. Förslaget omfattar alla körkortsbehörigheter, även MC. Förslaget kommer att gå ut på remiss som självklart kommer att besvaras av SMC.

Problematiken med svarta trafikskolor har varit på tapeten under många år.  Fusk vid förarprov förekommer ofta. Olika åtgärder har vidtagits men inte räckt till. Därför har regeringen uppdragit åt Transportstyrelsen att komma med lämpliga åtgärder som kan bidra till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg.

Transportstyrelsen föreslår ett helt paket med åtgärder för att motverka fusk vid förarprov och illegala trafikskolor. Enstaka åtgärder bedöms inte vara tillräckligt. SMC har inte sett någon tidplan men ministern påtalade att t ex möjligheten att ha 15 elever i privat övningskörning bör ses över och begränsas vilket tyder på att regeringen vill se en förändring. Ministern påtalade också att man kommer att lyssna på remissinstanserna.

För SMC är det viktigt att all körkortsutbildning sker vid trafikskolor som följer reglerna. Privat övningskörning ska inte användas för att möjliggöra svarta trafikskolor. Fuskare ska inte premieras med körkort i samband med prov.  

Här kommer en sammanfattning av åtgärderna:

 • Krav på intyg i samband med alla typer av kunskapsprov som utförs vid Trafikverket
 • Den som fuskar, mutar, hotar, bråkar eller stör får stängas av från prov i upp till två år.
 • Bättre information om sanktionsmöjligheter vid fusk och brott
 • Kameror med ljudupptagning i fordon som används vid körprov. 
 • Begränsning av tillåtna provfordon för behörighet B (endast Trafikverkets bilar får användas)
 • Antal elever som en handledare får övningsköra med begränsas till högst fem samtidigt (ett godkännande gäller fem år efter godkänt prov)
 • Intygandeförfarande och sanktionsmöjligheter kopplat till rapportering av genomförd utbildning (d v s osant intygande om utbildning kan ge kännbara straff)
 • Krav på att medföra identitetshandling vid övningskörning
 • Skärpta straff vid överträdelser av lagar som rör trafikskolor och andra utbildare
 • Polisen får direktåtkomst till fler av Transportstyrelsens uppgifter. 
 • Ändrad hantering av provtagares tillhörigheter vid provtillfället (Trafikverket får rätt att lägga provtagarnas tillhörigheter utanför provlokalen)

Ladda ner och läs hela förslaget här, 


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) tog idag emot uppdraget av Olof Stenlund, Transportstyrelsen. 

 


Läs hela förslaget här.