Hur hittar man vägar utan räcken?

2020-06-23
Det är semestertider och de flesta kommer att köra i Sverige i sommar. Många motorcyklister vill undvika vägar med mitträcken, särskilt de som har vajerräcken. Genom att använda Trafikverkets Nationell Väg Data Bas, NVDB, kan du få veta var det finns räcken och vilka räcken som är monterade.