Höst=högsäsong för viltolyckor

2020-09-29
Det sker tiotusentals viltolyckor i Sverige varje år och flest olyckor sker på hösten och vintern. Nationella Viltolycksrådet har de senaste veckorna uppmärksammat risken att möta vilt i trafiken. För oss som sitter oskyddade på en motorcykel är detta viktigt. En kollision med ett mindre djur kan leda till allvarliga konsekvenser.

Viltolyckorna är många och har ökat de senaste åren. Det gäller även under 2020. Som trafikanter behöver vi känna till och ta hänsyn till att vilda djur rör sig på och utefter våra vägar. SMC har gått igenom dödsolyckorna 2011-2019. Av 325 olyckor var 16 med vilt (älg 10, rådjur 3, hare 2, grävling 1).

Hur kan man förebygga en viltolycka

  • Anpassa körsättet för att minska risken för situationer som kan leda till en viltolycka. 
  • Planera din resa i förväg och ta reda på var viltolyckor brukar ske. Du hittar information på Nationella Viltolycksrådets hemsida
  • Det är också viktigt att känna till hur viltet beter sig och vara extra uppmärksam i skymning och gryning eftersom det är då vilda djur rör sig mest.

Om olyckan är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter t.ex. genom att sätta ut en varningstriangel. Om man krockar med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn är fordonets förare skyldig att rapportera viltolyckan till polisen. Föraren är dessutom skyldig att märka ut olycksplatsen. Detta för att eftersöksjägare ska kunna söka efter det skadade djuret och förkorta dess lidande. Lägg Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa i bilen och under sadeln eller liknande på din MC. Du hittar den hos besiktningsorganen, ditt försäkringsbolag eller hor Polismyndigheten. På remsan finns mer information om vad du bör göra vid en viltolycka.

Var rädd om eftersöksjägarna

Viltolyckorna ökar under hösten vilket gör att fler eftersöksjägare är ute på vägar na för att eftersöka trafikskadat vilt, ofta med en hund. Under eftersöket är jägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. Eftersöksjägaren markerar platsen med ett varningstält med texten ”Viltolycka”. För alla trafikanter är det en viktig signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

Läs mer på Nationella Viltolycksrådets hemsida. 

Älgskadefondsföreningen är en förening som erbjuder ekonomisk hjälp med kostnad för självrisk, reparation och/eller hyrbil/bärgning som medlemmen åsamkas vid kollision inträffad i Norden, med djur enl. Jaktförordningens § 40 (älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår) samt ren. Dock max 7 500 kr per olyckstillfälle. Därutöver utgår en extra kostnadsersättning (t.ex. till läkarbesök, kemtvätt etc.) om 500 kr.


Viltolyckor hittills under 2020. Vanligast är krock med rådjur, sedan vildsvin och älg. 

 


Ha gärna en viltolycksremsa med i bilen och på din MC för att varna om olyckan är framme.

 


Ser du denna skylt är du i ett område där det finns mycket älg och där det skett olyckor tidigare.